HẠT BI THÉP

SAE G-120 , 0.2MM

Model: SAE G-120 , 0.2MM

SAE G-80 , 0.3MM

Model: SAE G-80 , 0.3MM

SAE G-50 , 0.5MM

Model: SAE G-50 , 0.5MM

SAE G-40 , 0.7MM

Model: SAE G-40 , 0.7MM

SAE G-25 , 1.0MM

Model: SAE G-25 , 1.0MM

SAE G-18 , 1.2MM

Model: SAE G-18 , 1.2MM

SAE G-16 , 1.4MM

Model: SAE G-16 , 1.4MM

SAE G-14 , 1.6MM

Model: SAE G-14 , 1.6MM

SAE , S-110 , 0.4MM

Model: SAE , S-110 , 0.4MM
    1 2 3 4     
Hỗ trợ trực tuyến

 

ĐƯỜNG NGỌC PHỤNG 

0907 018 093

0931 323 008 

cuuphu.dqm2010@gmail.com 
kdnghiepvu3637@gmail.com

 

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

---------------------------------

MS Minh

0274 3764 481

cuuphu.dqm2010@gmail.com 

kdnghiepvu3637@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

 

 

 

Sơ đồ đường đi
Tin tức