BÁNH PU
Model: Bánh Pu

 DÙNG CHO CÁC LOẠI XE NÂNG, XE ĐẨY

 

 

 

 

QUY CÁCH

80*60

80*70

80*80

80*90

80*100

100*32

100*50

130*40

130*50

150*40

150*50

180*50

200*50

250*70

 

 

 

     

  

         

 

 

                                     

 

Sản phẩm khác
    1     
Hỗ trợ trực tuyến

 

ĐƯỜNG NGỌC PHỤNG 

0907 018 093

0931 323 008 

cuuphu.dqm2010@gmail.com 
kdnghiepvu3637@gmail.com

 

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

---------------------------------

MS Minh

0274 3764 481

cuuphu.dqm2010@gmail.com 

kdnghiepvu3637@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

 

 

 

Sơ đồ đường đi
Tin tức