MÁY MÀI
Model: MÁY MÀI

型式

Model

馬逹

Motor

機械高度

Height(H)

mm

機械高度

( H1 )

機長x

m m

(LxW)

機長x

m m

(L1xW1)

 

重量

Weight

MM-001

2HP

3HP

5HP

1122

 810

1100x1156

580x520

Kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác
    1     
Hỗ trợ trực tuyến

 

ĐƯỜNG NGỌC PHỤNG 

0907 018 093

0931 323 008 

cuuphu.dqm2010@gmail.com 
kdnghiepvu3637@gmail.com

 

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

---------------------------------

MS Minh

0274 3764 481

cuuphu.dqm2010@gmail.com 

kdnghiepvu3637@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                      jofull.com.vn

 

 

 

Sơ đồ đường đi
Tin tức